Info

Blodad tand

Odontologiska intryck, vardagliga uttryck, bestående avtryck
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
2024
April
February
January


2023
December
November
October
September
August
June
May
March
February
January


2022
December
October
August
June
May
March


2021
July
June
April


2020
December
September
August
May
March
February
January


2019
December
October
September
June
May
March
February
January


2018
December
November
October
June
April
March
February
January


2017
December
October
September
August
June
May
April
March
January


2016
December
October
September
August
July


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: April, 2024
Apr 6, 2024

When did you last attend an updated training on local anesthesia?
Here is a fantastic opportunity to enhance your knowledge of the latest advancements in the field, presented by one of the world's most knowledgeable professors. This episode is long but highly informative and relevant to anyone involved in administering local anesthesia.
 
Professor Stanley Malamed is a specialist in dental anesthesiology and a professor emeritus in Los Angeles, California. He has published over 190 scientific articles and authored several books in the field. This episode will be beneficial for you, your clinic, and your patients.
 
For our international listeneres: there are two short commercial breaks in swedish in this episode.

Apr 6, 2024

När gick du senast en uppdaterad utbildning om lokalanestesi?

Här är en fantastisk möjlighet att förbättra din kunskap om det senaste inom området, presenterat av en av världens mest kunniga professorer. Detta avsnitt är långt men mycket lärorikt och är relevant för alla som arbetar med att administrera lokalbedövning.

 

Professor Stanley Malamed är specialist inom odontologisk anestesiologi och professor emeritus i Los Angeles, Kalifornien. Han har publicerat över 190 vetenskapliga artiklar och författat flera böcker inom området. Detta avsnitt kommer att vara till nytta för dig, din klinik och dina patienter.

 

Här kommer en förteckning av analgticum så att ni hänger med när ni lyssnar

  • Citanest Dental Octapressin (Prilocaine/Felypressin)
  • Xylocain Dental Adrenalin (Lidocaine/Epinephrine)
  • Septocaine (Articaine/Epinephrine)
  • Septocaine forte (Articaine/Epinephrine)
  • Carbocain dental (Mepivacaine)

 

Infraorbital nerv block – nervblockad av n infraorbitalis – används sällan inom tandvården

Gow gates technique- speciell teknik för manibularblockad

1